Browse Wishlist

Món cá

Cá hải sản

95,000

Món Nướng

Bò mỹ

200,000

Bít tết

Bò bít tết

76,000

Món salad

Shusi Hàn quốc

155,000

Món Nướng

Mỳ ý

200,000

Món Nướng

Bò mỹ

200,000
Browse Wishlist

Món cá

Cá hải sản

95,000

Món Nướng

Bò mỹ

200,000

Bít tết

Bò bít tết

76,000

Món salad

Shusi Hàn quốc

155,000

Món Nướng

Mỳ ý

200,000

Món Nướng

Bò mỹ

200,000
Browse Wishlist

Món cá

Cá hải sản

95,000

Món Nướng

Bò mỹ

200,000

Bít tết

Bò bít tết

76,000

Món salad

Shusi Hàn quốc

155,000

Món Nướng

Mỳ ý

200,000

Món Nướng

Bò mỹ

200,000
Browse Wishlist

Món cá

Cá hải sản

95,000

Món Nướng

Bò mỹ

200,000

Bít tết

Bò bít tết

76,000

Món salad

Shusi Hàn quốc

155,000

Món Nướng

Mỳ ý

200,000

Món Nướng

Bò mỹ

200,000
Browse Wishlist

Món cá

Cá hải sản

95,000

Món Nướng

Bò mỹ

200,000

Bít tết

Bò bít tết

76,000

Món salad

Shusi Hàn quốc

155,000

Món Nướng

Mỳ ý

200,000

Món Nướng

Bò mỹ

200,000

Hướng dẫn đặt bàn nhận ưu đãi

Xem chi tiết hướng dẫn tại đậy