Test code

mình cần 1 bạn freelancer cắt layout html.Công việc: Cắt những layout sau:Chi phí: 6.000.000 VNĐYêu cầu: – Giao diện như thiết kế + responsive – Animation cơ bản cho vừa mắt.Thời gian: 3 tuần, nghiệm thu theo giai đoạn.Liên hệ: inbox, comment bên dưới hoặc liên hệ qua + Email: nguyenductai24081996@gmail.com + Skype: live:nguyenductai24081996 Bác nào nhận kiếm thêm, làm được thì liên hệ nhé, xin đừng phán xét.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *